ثبت نام در سنجش باشگاه کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات تماس جهت اطلاع رسانیهای مربوط به سنجش:


به موارد زیر جهت صدور گواهی شرکت در سنجش توسط دانشگاه صنعتی شریف نیاز داریم:


نکات سنجش

لطفاً در مرحله بعد اطلاعات حساب کاربری خود را تکمیل کرده و سپس تاریخ آزمون خود را تعیین نمایید.

کد تخفیف دارید؟

هزینه ثبت نام

مبلغ پرداختی:

 

 تومان

برای نهایی کردن ثبت نام موارد مورد نیاز را تکمیل کن