در مورد آزمون‌های استعدادیابی بیشتر بدانیم

16 بهم 98

آزمون های استعدادیابی طی سالهای اخیر شکل گرفته اند.این آزمون‌ها، برای مدرسه ها، دانشگاه ها، مراکز شغلی، مراکز تجاری، اداره ها و حتی خود افراد، ابزاری مفید برای خودشناسی و هدایت در مسیر آینده بوده است. این آزمون‌ها به این منظور طراحی شده اند تا ما را به این مهم تشویق و هدایت کند که همه مان به هرحال در زمینه ای استعداد داریم و فقط باید بگردیم و آن را بیابیم، وقتی دارید آزمونهای استعدادیابی را تکمیل می کنید ممکن است به فکرتان برسد: «واقعاً انجام دادن این کار را دوست ندارم، اما مجبور بودم این مهارت را یاد بگیرم» یا «این با طبیعت من سازگار نیست، ولی با گذشت سال ها این مهارت را در خودم پرورش داده ام». بد نیست اولین باری که یک آزمون استعدادیابی را انجام می دهید، در مورد، موارد زیر فکر کنید: از انجام دادن چه کارهایی خوشم می آید؟ چه چیزهایی با طبیعت من سازگار است؟ چه چیزی برایم جالب توجه و جذاب است؟ در ادامه سوال های زیر را نیز مرور کنید؛ مجبور شده ام چه چیزهایی یاد بگیرم یا پرورش بدهم تا بتوانم از لحاظ علمی- آموزشی، حرفه ای، یا تجربه ای، عملکرد بهتری داشته باشم؟ چگونه یک مهارت در طول زمان، بسته به موقعیت شغلی یا نیازهای محیط آموزشیِ من، پرورش پیدا کرده است؟ و به یاد داشته باشید در ازمون های استعداد یابی پاسخ صحیح و غلط نداریم. قرار نیست کسی را تحت تأثیر قرار بدهیم[جواب ها مطابق میل ما باشند]. آنچه بسیار نیاز داریم، صداقت محض است. قرار نیست در همه چیز امتیاز بالا بگیرید. راستی اگر شما هم فکر می کنید استعدادهایتان در محیطِ خانه، با استعدادهایتان در محیط مدرسه، کار و مکان های دیگر متفاوت است، شما چیز جالبی را در کُنهِ استعدادتان کشف کرده اید که ممکن است هیچ آزمون استعدادی نتواند آن را پیدا کند در آخر به یاد داشته باشید که در اینگونه ازمونها ممکن است برخی پرسش ها دو پهلو به نظر بیایند که در این صورت باید غریزه ی درونی تان را دنبال کنید، یعنی مطابق با اولین پاسخی که در ذهنتان شکل می گیرد، پاسخ دهید. اتفاقاً درست ترین پاسخ، همان پاسخِ فوری و غریزی تان است.