کارآفرین شو!

16 بهم 98

دوره سوم آزمون استعدادیابی ستاره شریف برای بازه سنی ۱۳ تا ۲۳ سال در تاریخ ۱۰ اسفند ۹۷ در دانشگاه شریف، علوم پزشکی تهران، صنعتی اصفهان، فردوسی مشهد، یزد، علم و فرهنگ، امام خمینی قزوین، آزاد قزوین، اصفهان، گیلان و اراک برگزار می شود. لازم به ذکر است که این تست نیاز به آمادگی قبلی ندارد و صرفا استعداد شما را در حوزه ی کارافرینی مورد سنجش قرار داده و ضمن ارائه نتیجه تحلیلی، استراتژی های بهبود را به شما میدهد.