ثبت نام در آزمون شریف استار

آزمون آذر 99

تاریخ برگزاری آزمون:  1399/09/10-10:00


هزینه ثبت نام:

مبلغ آزمون:

450,000 تومان

تخفیف ثبت نام زود هنگام:

70,000 تومان


مبلغ پرداختی:

375,000 تومان

محل برگزاری:

از منوی زیر نزدیک ترین محل حوزه را انتخاب کنید

حوزه ثبت نام:

محل برگزاری آزمون در دانشگاه های منتخب می باشد.


مهلت ثبت نام


26

روز باقی مانده


30 آبا 99