ثبت نام در آزمون شریف استار

آزمون مرداد ۹۹

تاریخ برگزاری آزمون:  1399/05/25-10:00


هزینه ثبت نام:

مبلغ آزمون:

450,000 تومان

تخفیف ثبت نام زود هنگام:

70,000 تومان


مبلغ پرداختی:

380,000 تومان

محل برگزاری:

از منوی زیر نزدیک ترین محل حوزه را انتخاب کنید

حوزه ثبت نام:

محل برگزاری آزمون در دانشگاه های منتخب می باشد.


مهلت ثبت نام


0

روز باقی مانده


25 مرد 99